Rekomendowane produkty

Jak przedstawiać klientom rekomendacje produktów?

Jak przedstawiać klientom rekomendacje produktów?

By zwiększyć obroty sklepu internetowego, warto klienta naprowadzać na dodatkowe produkty, które mógłby on zakupić. Nazywa się to rekomendacjami, które mają służyć właśnie do tego celu. Sprawdzamy w jaki sposób stworzyć odpowiedni panel poleceń, aby odwiedzający został skłoniony do zakupu dodatkowych produktów.